Προβολή Δ. Ν. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους